Inschrijfvoorwaarden Zomerschool

1. Definities


2. Aanmelding en toelating

 

 3. Kledingsvoorschriften

 

 4. Gedrag

 

5. Betaling

 

6. Annulering door Cursist

 

7. Tussentijdse beëindiging

 

8. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 

9. Eventuele klachten

In geval van eventuele klachten inzake het functioneren van het Instituut of de kwaliteit van de opleiding of cursus, kan de Cursist zich schriftelijk wenden tot de directie van het Instituut (zomerschool@ivoe.nl).