Niveau 1 – Beginner

Dit niveau is voor degenen die nog niet of een beetje kunnen lezen en schrijven in het Arabisch. En het biedt de moslim en moslima de kans om in een korte tijd Arabisch goed te lezen en te schrijven en om een stevig fundament te leggen voor het leren van de Arabische taal in de toekomst. De lessen worden op een theoretische en praktische wijze onderwezen met de focus op persoonlijke vooruitgang en duidelijke resultaten.

Studieopzet

De student zal de eerste 4 dagen les krijgen uit Qaa3idatu-nnooraaniyyah i.c.m. met een aantal leesopdrachten.

Ná deze 4 dagen worden alle studenten van niveau 1 getoetst op hun beheersing van Qaa3idatu-nnooraaniyyah en het lezen van de Arabische taal. De studenten die goed slagen zullen verder kunnen gaan naar het bestuderen van boek 1 van onze Arabische lesmateriaal voor de rest van de Winterschool.

De studenten die zakken voor de toets zullen niet verder kunnen gaan naar boek 1 en worden in een aparte klas geplaatst om het lezen van de Arabische taal middels Qaa3idatu-nnooraaniyyah voort te zetten gedurende de rest van de Winterschool. Dit geldt voor zowel broeders als zusters.

Aan het eind van het lesprogramma legt de student nogmaals een toets af. Indien de student dit met goed gevolg afrondt en zijn aanwezigheid is optimaal geweest, heeft hij recht op een certificaat.

Studiebelasting

Er zal in-shaa’-Allaah veel nadruk gelegd worden op de praktische kant van de Arabische taal en de toepassing ervan, waarbij er aandacht wordt besteed aan de vakken spreekvaardigheid en leesvaardigheid.

Inschrijven