Niveaus

Niveau 1 – Beginner

Dit niveau is voor degenen die nog niet of een beetje kunnen lezen en schrijven in het Arabisch. En het biedt de moslim en moslima de kans om in een korte tijd Arabisch goed te lezen en te schrijven en om een stevig fundament te leggen voor het leren van de Arabische taal in de toekomst. De lessen worden op een theoretische en praktische wijze onderwezen met de focus op persoonlijke vooruitgang en duidelijke resultaten.

Niveau 2 – Gevorderd

Dit niveau is voor degenen die goed lezen, schrijven en voldoende begrip hebben van de Arabische taal en de belangrijkste grammaticaregels. Zo ook kan de student van dit niveau in het Arabisch praten en zichzelf verstaanbaar maken. Je hebt minimaal boek 1 van Madienah goed afgerond.

Niveau 3 – Vergevorderd

Dit niveau is voor degenen die uitstekend kunnen lezen, schrijven en praten en een zeer goed begrip van het Arabisch hebben. Deze studenten kunnen ook het Arabisch lezen zonder harakaat en hebben een zeer stevig fundament in vakken als sarf en nahwu. Je hebt minimaal boek 2 van Madienah goed afgerond.

Belangrijk: Voor alle aangeboden niveau’s zal er in-shaa’-Allaah een niveaubepaling plaatsvinden op de eerste dag van de zomerschool.