Programma

Het programma zoekt de balans tussen de vereiste inspanningen en de nodige rust om zo de student van kennis in staat te stellen om daadwerkelijk een stevige fundament te leggen voor de Arabische taal of om dit fundament verder te ontwikkelen.

Programma Winterschool 2020

COPYRIGHT 2012 - 2015 © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN