Niveau 4 – Vergevorderd

Dit niveau is voor degenen die uitstekend kunnen lezen, schrijven en praten en een zeer goed begrip van het Arabisch hebben. Deze studenten kunnen ook het Arabisch lezen zonder harakaat en hebben een zeer stevig fundament in vakken als sarf en nahwu. Ook wordt er aandacht besteedt aan balaaghah en adab.

Ideaal voor de gevorderde studenten van kennis

De studenten van dit niveau zijn vaak al studenten van kennis en volgen al les in het Arabisch. Dit is een grote groep met vele verschillende niveaus. Sommigen van hen hebben een plafond bereikt in hun huidige lessen en of zijn hard op zoek naar herhaling van vele zaken die zij eerder hebben gehad. Sommigen anderen hebben weer  nooit daadwerkelijk al-Adjrumiyyah volledig en gestructureerd afgerond bij een bekwaamde docent. Sommigen anderen weer begrijpen het Arabisch heel goed, lezen heel goed en praten gaat hun ook goed af maar ze kunnen nog geen duidelijke, overtuigende en gestructureerde teksten en of lezingen en kleine woordjes schrijven. En zo zijn er vele verschillende studenten van kennis die het Arabisch nog op verschillende manieren kunnen bijspijkeren. Dit niveau is geschikt voor hun en een ware uitdaging.

Studieopzet

Het bekende en zeer gestructureerde boek al-Adjrumiyyah wordt volledig en met de nodige tempo afgerond in tegenstellig tot niveau 3. Dit zal gebeuren aan de hand van een zeer gepaste en praktische uitleg, namelijk a-Ttuhfa-ssaniyyah.

Omdat de studenten van dit niveau al een stevige basis hebben in sarf en nahwu zal hier ook verder op worden gebouwd middels het behandelen van Islamitisch-Arabische teksten en het begrijpen van deze teksten die van een hoger niveau zijn dan bij niveau 3. Ook zullen er lessen zijn in de tafsier van gedeeltes uit de Qur’aan.

Daarnaast zal ook de stap worden gemaakt naar het schrijven van eigen teksten en of samenvattingen maken van teksten die bestudeerd worden. Deze eigen geschreven teksten worden klassikaal voor gelezen en verbeterd door de docent.

 

Studiebelasting

Aan het eind van het lesprogramma legt de student nogmaals een toets af. Indien de student dit met goed gevolg afrondt en zijn aanwezigheid is optimaal geweest, heeft hij recht op een certificaat.

Inschrijven
COPYRIGHT 2012 - 2015 © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN