Niveau 2 – Intermediair

Dit niveau is voor degenen die goed en vlot kunnen lezen en schrijven en redelijk begrip hebben van de Arabische taal. Ook hebben ze eerder Arabische lessen gehad waardoor ze wel op de hoogte zijn van de belangrijkste naam- en werkwoorden in het Arabisch. Studenten die voor dit niveau in aanmerking komen zijn degenen die bijv. boek 1 van Medienah al hebben afgerond of niveau 1 bij een eerdere Winter-of Zomerschool hebben afgerond.

Dit niveau wordt volledig in het Arabisch gegeven om zo de student in staat te stellen om zoveel mogelijk input te krijgen en bezig te zijn met de Arabische taal.

Studieopzet

De studenten zullen les krijgen uit boek 2 van onze Arabische lesmateriaal. Dit materiaal is speciaal samengesteld en op maat gemaakt om te passen in het programma van de Winter- en Zomerschool waarvan de basissen terug te leiden zijn naar boek 2 van Medienah. Op deze manier kan de studenten verschillende belangrijke delen en onderwerpen binnen het tijdsbestek van de Winterschool volledig afronden en de weg klaar maken om de Arabische taal in de toekomst door te blijven studeren.

Er zal in-shaa’-Allaah veel nadruk gelegd worden op de praktische kant van de Arabische taal en de toepassing ervan, waarbij er aandacht wordt besteed aan de vakken spreekvaardigheid en leesvaardigheid.

Aan het eind van het lesprogramma legt de student een toets af. Indien de student dit met goed gevolg afrondt en zijn aanwezigheid is optimaal geweest, heeft hij recht op een certificaat.
 

Studiebelasting

Inschrijven
COPYRIGHT 2012 - 2015 © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN