Niveau 3 – Gevorderd

Dit niveau is voor degenen die zeer goed lezen, schrijven en voldoende begrip hebben van de Arabische taal en de belangrijkste grammaticaregels. Zo ook kan de student van dit niveau in het Arabisch praten en zichzelf verstaanbaar maken.

De studenten die voor dit niveau in aanmerking komen zijn de studenten die bijv. boek 1 en 2 van Medienah met volledig en met goed succes hebben afgerond of een soortgelijk boek zoals boek 1 en 2 van 3arabiyya bayna yadayk.

Ideaal voor de studenten van kennis

Veelal zijn dit ook de studenten die graag kennis willen vergaren in het Arabisch maar nog steeds de moeite hebben met de stap naar het volledig volgen van de lessen in het Arabisch. Ze zijn er nog niet er nog niet helemaal klaar voor vanwege een lage woordenschat en de nodige moeite om teksten zonder harakaat goed te begrijpen.

Studieopzet

De studenten zullen verschillende islamitisch-Arabische teksten en verhalen bestuderen waarbij de student in staat wordt gesteld om het begrijpend lezen van de Arabische taal sterk te verbeteren. Ook zullen de studenten vragen beantwoorden over de teksten, woorden opzoeken en discussiëren over de gegeven teksten. Dit allemaal om zijn beheersing van de Arabische taal direct te versterken. Het materiaal is afkomstig uit de hogere en middelbare scholen uit Saoedi-Arabië.

Er zal in-shaa’-Allaah veel nadruk gelegd worden op de praktische kant van de Arabische taal en de toepassing ervan, waarbij er aandacht wordt besteed aan de vakken spreekvaardigheid en leesvaardigheid.

Aan het eind van het lesprogramma legt de student een toets af. Indien de student dit met goed gevolg afrondt en zijn aanwezigheid is optimaal geweest, heeft hij recht op een certificaat.
 

Studiebelasting

Inschrijven
COPYRIGHT 2012 - 2015 © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN