Niveau 1 – Beginner B

Dit niveau is voor degenen die een beetje kunnen lezen en schrijven in het Arabisch. En het biedt de moslim en moslima de kans om in een korte tijd Arabisch goed te lezen en te schrijven en om een stevig fundament te leggen voor het leren van de Arabische taal in de toekomst. De lessen worden op een theoretische en praktische wijze onderwezen met de focus op persoonlijke vooruitgang en duidelijke resultaten.

Studieopzet

De student zal les krijgen uit boek 1 van Madienah. Er zal in-shaa’-Allaah veel nadruk gelegd worden op de praktische kant van de Arabische taal en de toepassing ervan, waarbij er aandacht wordt besteed aan de vakken spreekvaardigheid en leesvaardigheid.

Aan het eind van het lesprogramma legt de student nogmaals een toets af. Indien de student dit met goed gevolg afrondt en zijn aanwezigheid is optimaal geweest, heeft hij recht op een certificaat.

Studiebelasting

 
Inschrijven

COPYRIGHT 2012 - 2015 © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN