Niveau 1 – Beginner A

Dit niveau is voor degenen die nog niet kunnen lezen en schrijven in het Arabisch. En het biedt de moslim en moslima de kans om in een korte tijd Arabisch goed te lezen en te schrijven en om een stevig fundament te leggen voor het leren van de Arabische taal in de toekomst. De lessen worden op een theoretische en praktische wijze onderwezen met de focus op persoonlijke vooruitgang en duidelijke resultaten.

Studieopzet

De student zal de eerste drie dagen les krijgen uit al-Qaa3idatu-nnoeraaniyyah in combinatie met een aantal leesopdrachten.

Ná deze drie dagen worden alle studenten van niveau 1 getoetst op hun beheersing van al-Qaa3idatu-nnoeraaniyyah en het lezen van de Arabische taal. De studenten die goed slagen zullen verder kunnen gaan naar het bestuderen van boek 1 van onze Arabische lesmateriaal voor de rest van de Zomerschool.

De studenten die zakken voor de toets zullen niet verder kunnen gaan naar boek 1 en worden in een aparte klas geplaatst om het lezen van de Arabische taal middels al-Qaa3idatu-nnoeraaniyyah voort te zetten gedurende de rest van de Zomerschool.

Er zal in-shaa’-Allaah veel nadruk gelegd worden op de praktische kant van de Arabische taal en de toepassing ervan, waarbij er aandacht wordt besteed aan de vakken spreekvaardigheid en leesvaardigheid.

Aan het eind van het lesprogramma legt de student nogmaals een toets af. Indien de student dit met goed gevolg afrondt en zijn aanwezigheid is optimaal geweest, heeft hij recht op een certificaat.

Studiebelasting

 
Inschrijven

COPYRIGHT 2012 - 2015 © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN