Niveaus

Niveau 1 – Beginner

Dit niveau is voor degenen die nog niet of een beetje kunnen lezen en schrijven in het Arabisch. En het biedt de moslim en moslima de kans om in een korte tijd Arabisch goed te lezen en te schrijven en om een stevig fundament te leggen voor het leren van de Arabische taal in de toekomst. De lessen worden op een theoretische en praktische wijze onderwezen met de focus op persoonlijke vooruitgang en duidelijke resultaten.

Niveau 2 – Intermediair

Dit niveau is voor degenen die goed en vlot kunnen lezen en schrijven en redelijk begrip hebben van de Arabische taal. Ook hebben ze eerder Arabische lessen gehad waardoor ze wel op de hoogte zijn van de belangrijkste naam- en werkwoorden in het Arabisch. Vanaf dit niveau worden de lessen ook volledig in het Arabisch gegeven en niet in het Nederlands.

Niveau 3 – Gevorderd

Dit niveau is voor degenen die zeer goed lezen, schrijven en voldoende begrip hebben van de Arabische taal en de belangrijkste grammaticaregels. Zo ook kan de student van dit niveau in het Arabisch praten en zichzelf verstaanbaar maken. Het bekende boek al-Adjrumiyyah en verschillende Arabische teksten zullen behandeld worden.

Niveau 4 – Vergevorderd

Dit niveau is voor degenen die uitstekend kunnen lezen, schrijven en praten en een zeer goed begrip van het Arabisch hebben. Deze studenten kunnen ook het Arabisch lezen zonder harakaat en hebben een zeer stevig fundament in vakken als sarf en nahwu. Ook wordt het bekende boek al-Adjrumiyyah volledig afgemaakt en verschillende Arabische teksten bestudeerd en samengevat. Ook wordt er aandacht besteedt aan balaaghah en adab.

Belangrijk: Voor alle aangeboden niveau’s zal er in-shaa’-Allaah een niveaubepaling plaatsvinden op de eerste dag van de winterschool.

COPYRIGHT 2012 - 2015 © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN