Inschrijfvoorwaarden Winterschool

Algemene voorwaarden

1. Definities

 

2. Aanmelding, toelating en voortzetting

 

3. Kledingsvoorschriften

 

4. Gedrag

 

5. Betaling

 

6. Annulering door Cursist

 

7. Tussentijdse beëindiging

 

8. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 

9. Eventuele klachten

 

COPYRIGHT 2012 - 2015 © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN