Winterschool

Wil jij jouw Arabische taal verbeteren en de Qur’aan begrijpen?

“Wij hebben een Arabische Qur’aan geopenbaard zodat jullie er lering uit trekken.” (12:2)

Inschrijven

Algemene omschrijving

 • Biedt de moslim en moslima de kans om in een korte tijd Arabisch te lezen en om een stevig fundament te leggen voor de Arabische taal.
 • Deze cursus mag niet onderschat worden wegens het intensieve programma.
 • De lessen worden op een praktische wijze onderwezen.
 • De cursus is bedoeld voor degene die in een korte tijd een intensieve Arabische opleiding wil volgen.

Wat de studenten van het instituut kunnen verwachten

 • Juiste balans tussen inspanning en rust
 • Kwalitatieve lessen door zeer bekwame docenten
 • Hoogwaardig lesmateriaal
 • Broederschap & zusterschap
 • Mogelijkheid om terug te trekken in één van de huizen van Allaah en dichter bij Allaah te komen

Wat het instituut verwacht van haar studenten

 • Een verheven ambitie en een ongekende motivatie
 • Een proactieve houding
 • Gedrag van een student van kennis
 • Geduld en zelfdiscipline
 • Dagen van de Winterschool vrijgehouden van afspraken en/of andere bezigheden

Doelen & Methode

Middels de winterschool streeft het instituut ernaar:

 • de moslims in staat te stellen om te voldoen aan hun verplichting van het vergaren van kennis van de Arabische taal, de Qur’aan en Islamitische opvoedkundige aspecten om zichzelf te redden van de wereldse en hiernamaalse bestraffing;
 • de moslims de mogelijkheid te bieden om hun winterse vrije tijd optimaal te benutten;
 • de liefde voor de moskee te vergroten;
 • de broederlijke banden te versterken;
 • de moslims voor te bereiden op een Islamitische vervolgstudie;
 • de studenten van kennis de mogelijkheid te bieden om hun (inhaal)slag te slaan en de ingrediënten van het vergaren van kennis te bemachtigen, namelijk de beheersing van het Arabisch.

Methode

De onderwijsmethode motiveert de student om op geconcentreerde en serieuze wijze om te gaan met het vergaren van kennis. Gezamenlijk met de docent wordt de stof klassikaal doorgenomen, waarna de docent de stof uitlegt en gelegenheid biedt voor vragen. Tijdens de zelfstudiemomenten dienen de leerlingen aan de opgegeven opdrachten te werken; de opdrachten worden later door de docent gecontroleerd. Hierdoor wordt de student gestimuleerd om actief met de gedoceerde kennis om te gaan. De zelfstudiemomenten zijn inbegrepen in het lesprogramma. Er zal in-shaa’-Allaah veel nadruk gelegd worden op de praktische kant van de Arabische taal en de toepassing ervan, waarbij er aandacht zal worden besteed aan de vakken spreekvaardigheid en leesvaardigheid.

Aan het einde van de winterschool wordt de student op zijn vooruitgang getest middels een toets.

Zoals alle opleidingen en cursussen van het Instituut staat ook de winterschool behalve voor ‘Educatie’, allereerst voor ‘Opvoeding’. Naast het vergaren van kennis, wordt ook aandacht besteed aan het praktiseren van de kennis en Islamitische normen en waarden. Aan de hand van Islamitische opvoedingsaspecten leert de student op welke wijze hij de normen en waarden in praktijk moet brengen en hoe hij dient om te gaan met zijn Schepper, Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa. Vervolgens hoe zijn omgang dient te zijn met de schepselen van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa, zoals de docent, de medestudenten, de andere moslims en niet-moslims in zijn omgeving.

De winterschool betreft een intensief lesprogramma. Bijgevolg wordt van de student maximale inzet en aanwezigheid verwacht.

Lesgeld en Aanmelding

Bij aanvang van de winterschool dient de student de lesbijdrage te voldoen. De student dient één van de vier aangeboden pakketten te kiezen. Hieronder worden de vier pakketten uiteengezet.

Pakket 1 Pakket 2
Kosten: € 140,- Kosten: € 100,-
Lesmateriaal: inbegrepen Lesmateriaal: inbegrepen
Ontbijt en lunch: inbegrepen Ontbijt en lunch: niet inbegrepen
Diner: niet inbegrepen Diner: niet inbegrepen

In de cursusbijdrage zijn de volgende zaken inbegrepen:

 • Volledige lesprogramma (inclusief lesmateriaal)
 • Islaamlessen, workshops en lezingen
 • Gezamenlijke activiteiten
 • Alle overige zaken die bij het programma inbegrepen zijn
 • Facilitaire diensten van het pand.

Toelatingseisen

 • Men dient minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt bij aanvang van de winterschool.
 • Daarnaast is het een vereiste dat de student op alle lesdagen aanwezig kan zijn.
 • Een sterke motivatie is tevens zeer belangrijk.
 • Indien zich meer studenten aanmelden dan het aantal beschikbare plaatsen, worden de inschrijvers geselecteerd op basis van hun motivatie en beschikbaarheid.

Aanmeldingsprocedure

De procedure voor het aanmelden voor de Winterschool is als volgt:

 1. Men dient allereerst het inschrijfformulier online in te vullen;
 2. Na het inschrijven ontvangt men automatisch een bevestigingsmail met nadere instructies.
 3. Op een nader te bepalen datum zul je via Skype een intaketoets afleggen om jouw niveau vast te leggen.
 4. Uiterlijk een week voor aanvang van de winterschool ontvangt men een startmail met daarin alle benodigde informatie: de startdatum en -tijd, de locatie en benodigdheden. In de startmail word je verzocht om je inschrijving te bevestigen;
 5. Vervolgens dient de inschrijver zijn deelname te bevestigen;
 6. Tenslotte vindt de start van de winterschool in-shaa’-Allaah plaats.

Inschrijven

COPYRIGHT 2012 - 2015 © ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN